Beregning af installeret pris

Nedenfor kan du se hvordan vi beregner den installerede pris.

Bemærk at det er "faktureret pris" du skal betale nu. Håndværkerfradrag får du tilbage fra Skat, på din årsopgørelse det efterfølgende år. Bemærk også, at såfremt du er vant til at betale til en serviceaftale på dit nuværende gasfyr, vil det være mest fordelagtigt at vælge kedelpakken med 4 års garanti og service inkluderet i prisen. den koster små 1.500,- ekstra nu og her, men i det lange løb er det absolut det billigste valg. 

 

Længere nede på denne side kan du læse meget mere om energitilskud og håndværkerfradrag.

Eksempel:

Kedelpakke 2 med standardinstallation og 4 års garanti

Tilbudspris                                                            28.495,-

Energitilskud                                                         -3.000,-


Faktureret pris (det du skal betale nu)                     25.495,-

Værdi af håndværkerfradrag                               -5.000,-

Installeret pris                                                       20.495,-

Serviceudgifter 4 år                                               5.800,-


Din udgift til dit nye gasfyr, efter 4 år*           26.295,-

*inkl. serviceudgifter i 4 år, energitilskud og håndværkerfradrag


Beløb du skal skrive på din selvangivelse = 15.000,-

og derved, afhængigt af din trækprocent, få ca. 5.000,- modregnet i din skat for indkomståret

Eksempel:

Kedelpakke 2 med standardinstallation og 4 års total tryghed og service

Tilbudspris                                                             30.295,-

Energitilskud                                                           -3.000,-


Faktureret pris (det du skal betale nu)                     26.995,-

Værdi af håndværkerfradrag                               -5.000,-

Installeret pris                                                       21.995,-

Service besparelse 4 år a 1.450,-                        -5.800,-


Din udgift til dit nye gasfyr, efter 4 år*           16.495,-
*inkl. serviceudgifter i 4 år, energitilskud og håndværkerfradrag


Beløb du skal skrive på din selvangivelse = 15.000,-

og derved, afhængigt af din trækprocent, få ca. 5.000,- modregnet i din skat for indkomståret

Energitilskud

I december 2016 blev der indgået en aftale mellem energi-, forsynings- og klimaministeren, Dansk Fjernvarme og Dansk Energi om energiselskabernes energisparerindsats.

Aftalen er indgået for at fremme energibesparende foranstaltninger. Dette for at nedbringe energiforbruget samt efterleve de ønsker, Energistyrelsen har fremsat til realisering af energibesparelser. Der ydes tilskud til energibesparelser i eksisterende byggeri. Tilskudsordningen gælder for private, offentlige og erhvervskunder.

A/S Poul Larsen tilbyder energitilskud i samarbejde med SK forsyning, tilskuddet er momsfrit og fratrækkes din faktura. Retten til indberetning af energibesparelsen må efter indgået aftale ikke overdrages til andet energiselskab. SK forsyning forbeholder sig ret, til at udføre stikprøvekontrol af det udførte arbejde.

For at få udbetalt energitilskud Kr. 3.000,- skal dit nuværende gasfyr være af typen ikke kondenserende.

 

e1823a_1a5c5b85d0c94d6ca58272ffaebf9280
håndværkerfradrag

Det grønne Håndværkerfradrag

Fradraget hæves fra 15.000 til 18.000 kr. i 2016 og 2017

Med håndværkerfradraget i 2016 og 2017 indføres en todelt ordning, der giver mulighed for et fradrag på 6.000 kr. pr. person for serviceydelser og fradrag for håndværksydelser på 12.000 kr. pr. person. over 18 år i husstanden. Det svarer til en stigning i fradraget på 20 %. Omregnet til besparelse for en husstand med 2 voksne og 2 børn over 18 år i husstanden, vil en fuld udnyttelse af håndværkerfradraget give en merbesparelse på ca. 4.000 kr. om året. For at udnytte håndværkerfradraget optimalt skal du derfor i 2016 og 2017 både benytte dig af serviceydelser og håndværkerydelser for at nå op på de 18.000 kr. i fradrag. 

Håndværkerfradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag på selvangivelsen. Det svarer til at man får fradrag for ca. 1/3 af lønudgiften til den service- eller håndværkerydelse, som man får udført.