Standardinstallation

Byt til nyt

Udskiftning af naturgasfyr uden vandvarmer

 • Vi demonterer og bortskaffer den gamle installation.
 • Snavsfilter og afspærringsventiler påsættes efter kedelleverandørens anvisninger.
 • Kedel tilsluttes eksisterende lovlige vand, varme, gas og EL installation.
 • Der etableres vandret eller lige lodret aftræk, maks. 1,5 meter i et-plans huse.
 • Kondensafløb tilsluttes eksisterende virksomt/brugbart afløb i samme rum som fyret.
 • Centralvarmesystemet gennemskylles 
 • Der monteres klimastyringsanlæg med udeføler.
 • Anlægget startes op og indstilles til optimal ydelse.

Standardinstallation forudsætter:

Et forsøg med medicin mod erektil dysfunktion bør gentages mindst 4 gange, før man beslutter sig for, om Viagra uden recept og før man anmoder om en ændring af dosis eller skift til en anden ED-medicin. Som med enhver behandling er der tidspunkter, hvor ED-tabletter måske ikke virker og måske ikke forbedrer eller overvinder den underliggende årsag til erektil dysfunktion.
 • at installationen udføres på Sjælland
 • at fyrrummet har ydervæg og er i jordplan.
 • at den eksisterende el-installation inkl. jordledning kan anvendes.
 • at kedlen monteres samme sted som nuværende kedel
 • at der ikke skal trækkes udvendige rør fra gasmåler til kedel.
 • at eksisterende rør ikke er isoleret med asbest.
 • at den gamle kedel og varmtvandsbeholder hænger side om side  på væggen.

 

Udskiftning af naturgasfyr og vandvarmer

 • Vi demonterer og bortskaffer den gamle installation.
 • Snavsfilter og afspærringsventiler påsættes efter kedelleverandørens anvisninger.
 • Kedel tilsluttes eksisterende lovlige vand, varme, gas og EL installation.
 • Der etableres vandret eller lige lodret aftræk, maks. 1,5 meter i et-plans huse.
 • Kondensafløb tilsluttes eksisterende virksomt/brugbart afløb i samme rum som fyret.
 • Centralvarmesystemet gennemskylles.
 • Der monteres klimastyringsanlæg med udeføler.
 • Anlægget startes op og indstilles til optimal ydelse.

Standardinstallation forudsætter:

 • at installationen udføres på sjælland
 • at fyrrummet har ydervæg og er i jordplan.
 • at den eksisterende el-installation inkl. jordledning kan anvendes.
 • at kedlen monteres samme sted som nuværende kedel
 • at der ikke skal trækkes udvendige rør fra gasmåler til kedel.
 • at eksisterende rør ikke er isoleret med asbest.
 • at den gamle kedel og varmtvandsbeholder hænger side om side  på væggen.

 

Mulige tillæg

Ovenstående standardinstallation dækker de flestes behov. Selvom din installation skulle falde udenfor denne standard, kan vi naturligvis stadig hjælpe dig med et nyt naturgasfyr. Vi laver en fast aftale med dig - om pris og løsning, inden du binder dig til en aftale.

Nedenfor kan du se eksempler på mulige tillæg.

 • Kælderinstallation
 • Eksisterende fyr er en gulvstående kedelunit
 • Evt. demontering og tilpasning af inventar og teknikskabe
 • Etablering af afløb i fyrrum
 • Aftræk igennem eksisterende skorsten
 • Skifertag - hvis du har lodret aftræk
 • Paptag - hvis du har lodret aftræk